The new way of Human Resources Management
Werving & Selectie • Inhouse Recruitment • HR-advies & HR-mobiliteit • Coaching & Assessments
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig
Alle vacatures

Coaching


Uw bedrijf vindt het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. U realiseert zich dat ieder mens uniek is en specifieke vaardigheden en eigenschappen heeft, maar ook specifieke wensen en behoeften. Een coachingstraject kan ertoe bedragen dat een medewerker meer inzicht krijgt in voorgaande zaken. Samen met de coach onderzoekt de medewerker wat hij of zij wil bereiken in het leven op zakelijk gebied, maar misschien ook op privégebied. Welke belemmeringen komt hij of zij tegen en hoe kun je daar het hoofd aan bieden?

De coaches van Mobility Force zien het als hun taak om werknemers te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. We helpen de coachée om meer inzicht te krijgen in zichzelf, zijn wensen en behoeften en zijn functioneren. We reiken hulpmiddelen aan om het zelfsturend vermogen van de coachée te vergroten. Hierdoor is hij of zij ook in de toekomst beter in staat zelf de gewenste doelstellingen te bereiken.

Samen met de coachée identificeren we de ontwikkelingsbehoeften, daarna leggen we concrete doelstellingen vast en stellen we een plan van aanpak op.

Het doel kan per coachée verschillend zijn. Enkele voorbeelden zijn:
• persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het functioneren
• keuze maken met betrekking tot de relatie werk-privé
• verbeteren van vaardigheden met betrekking tot communicatie of persoonlijke effectiviteit

Na een intake gesprek van maximaal een uur bepalen we samen met de coachée en de opdrachtgever of we het coachingstraject zullen starten. De kosten zijn afhankelijk van de duur van de sessies en de locatie. In principe werken wij vanuit ons kantoor in Baarn, maar gesprekken op locatie behoren ook zeker tot de mogelijkheden.