The new way of Human Resources Management
Werving & Selectie • Inhouse Recruitment • HR-advies & HR-mobiliteit • Coaching & Assessments
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig
Alle vacatures

Werving & Selectie

De consultants van Mobility Force zijn stuk voor stuk ervaren recruiters die reeds jarenlang actief zijn binnen betreffende Branches of Functie-disciplines. Enerzijds hebben zij daardoor een enorm netwerk van relevante kandidaten opgebouwd, anderzijds spreken en begrijpen zij daardoor de “vaktaal” van klant en kandidaat .…want een inkoper in de mode is toch echt wat anders dan een inkoper in een chemisch bedrijf…
Voor elk van de consultants geldt dat kandidaten die zij hebben bemiddeld niet alleen uitstekend in staat zijn hun taken en verantwoordelijkheden uit te voeren, maar over het algemeen ook nog eens dat beetje extra toevoegen dat nodig is om een organisatie positief te onderscheiden.

Uiteraard in overleg met onze klant hanteren wij bij voorkeur de volgende werkwijze op maat;

1 Intake

Wij bezoeken de opdrachtgever en inventariseren de bedrijfs- en functiegegevens. Daarbij zijn wij niet alleen geïnteresseerd in de huidige taken maar kijken ook naar de gewenste ontwikkelingen voor de toekomst voor bedrijf en functie. Uiteindelijk leidt deze inventarisatie tot een functieprofiel en minstens zo belangrijk de selectiecriteria voor de kandidaten.

2 Werving

Onze kennis van de netwerken en kandidaten in betreffende branches/ functiedisciplines maakt dat wij een groot arsenaal van potentiële kandidaten en referenten tot ons beschikking hebben. Daarnaast maken wij gebruik van moderne wervingskanalen zoals internet, social media (linkedin, Hyves, Twitter), de twee grootste Jobboards in Nederland en onze eigen website. Indien noodzakelijk geacht, verzorgen wij additioneel een passende advertentie in een vak- of dagblad.

De combinatie van al deze wervingskanalen garandeert een optimaal aanbod van potentiële kandidaten die zowel actief als passief zoekend zijn.

3 Selectie Mobility Force

Vanuit het totale aanbod geïnteresseerde kandidaten stellen wij middels een cv-match en telefonische schending een shortlist samen. De kandidaten van deze shortlist worden uitgenodigd voor een intensief interview, waarbij zij niet alleen uitgebreid wordt getoetst op hun competenties en ervaringen, maar ook zeer goed worden geïnformeerd over bedrijf, vacature en verwachtingen.

4 Selectie Opdrachtgever

Afhankelijk van het uiteindelijke aanbod streven wij ernaar 2 – 4 gekwalificeerde kandidaten voor te stellen bij de opdrachtgever middels het cv, een gedegen interviewverslag en een mondelinge toelichting. Hierna volgen gemiddeld nog 2 selectierondes bij de opdrachtgever welke wij begeleiden middels het maken van de afspraken en geven van feedback. Totdat de uiteindelijke kandidaat wordt geselecteerd en Mobility Force van deze kandidaat referenties checkt en er uiteindelijk een aanbieding volgt. In overleg kan Mobility Force een Assessment Centre in het traject integreren.

5 Arbeidsovereenkomst / Detacheren

Na de definitieve selectie van de uiteindelijke kandidaat volgt er een aanbieding door de opdrachtgever. Dit kan een arbeidsovereenkomst zijn voor bepaalde of onbepaalde tijd, waarbij wij indien gewenst uiteraard inhoud en vorm kunnen adviseren. Het is ook mogelijk dat u om redenen de kandidaat niet (direkt) een arbeidsovereenkomst wilt bieden. In dat geval biedt Mobility Force de mogelijkheid tot detachering.

6 Tijdspad

Al in de intakefase bespreken ook het gewenste en reële tijdspad voor de procedure. Soms moet het gehele traject zeer snel worden uitgevoerd maar veel vaker is er voldoende tijd beschikbaar om een procedure zo uitgebreid en volledig mogelijk af te handelen. De doorlooptijd varieert afhankelijk van de vraag. In alle gevallen streven wij er na om binnen 1 week na het verstrekken van de opdracht de gehele intake te hebben gedaan en alle wervingskanalen te hebben ingeschakeld. Onder voorbehoud van de agenda van kandidaat of opdrachtgever zal de gehele procedure over het algemeen tussen de 3 – 6 weken worden afgerond.

7 Rapportage & Communicatie

Vaak belangrijker dan de het aantal weken doorlooptijd is een transparante communicatie en het opvolgen van de gemaakte afspraken. Wekelijks ontvang de opdrachtgever per mail (of indien gewenst per telefoon) een terugkoppeling omtrent de status en voortgang van de procedure.

8 Nazorg

Mobility Force acht het van groot belang dat een nieuwe werknemer op een prettige en professionele wijze wordt ontvangen en er een goed inwerktraject aanwezig is. Zij wil hierin graag ook een rol spelen of in elk geval adviseren. Wij onderhouden vervolgens in het eerste half jaar regelmatig persoonlijk kontakt met opdrachtgever en kandidaat om een soepele aanvang te garanderen. Aanpak van eventuele ontwikkelpunten die gebleken zijn tijdens de selectierondes kunnen in het inwerkplan worden geïntegreerd en door ons worden begeleid.

9 Garanties

Mobility Force garandeert bij het aangaan van elke opdracht dat zij de overtuiging heeft deze tot een goed einde te kunnen brengen. Daarnaast garanderen wij dat wij de procedure net zo lang voortzetten totdat deze naar tevredenheid is ingevuld. Mocht de keuze voor of van de kandidaat ondanks alle selectiestappen al binnen de proeftermijn toch niet juist blijken, starten wij de procedure kosteloos weer op (behoudens eventueel te maken advertentiekosten).

Specialismes

Consultants binnen Mobility Force zijn allround recruiters die het werving & selectieproces op een hoog kwalitatief niveau beheersen. Zij beschikken over een groot assortiment wervingskanalen waardoor zij in staat zijn voor nagenoeg alle organisaties en functies te werven. Daarboven op heeft elke consultant zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in een (aantal) branche- cq functiedisciplines, te weten:

 FOOD                   

 ENGINEERING

FINANCE                        

 FASHION

 CONSULTANCY (technical/business)

 ICT

 RETAIL